Omgivning & Karta

Fjällgården ligger fridfullt och avskilt i byn Häggberget i norra Dalarna på gränsen till Härjedalen.

Foto ovan: Storfjätan ca 3,5 km söder om gården. Fjället Stor-Uckuvålen i bakgrunden.

Ett närområde med toppar över 1100 meter över havet.

Häggberget omges av tre naturreservat.

I byn finns två fasta boenden och ett 20-tal glest placerade fritidstugor.

Storfjätan syns från gården och bildar 3 km nedströms en vacker avlång sjö. Läs om fiske i menyns "Sommar".

Vildmarken väntar runt knuten. Här ses ofta älg och räv. I närområdet finns rödlistade växtarter och vackra 300-400 år gamla tallar.

Toppar över 1100 meter över havet. Fjällgården omgärdas av hela tre naturreservat (grönmarkerade på Länstyrelsens karta). Tre km väster om gården börjar Städjan-Nipfjällets naturreservat och 5 km i öster börjar det vidsträckta Vedungsfjällens naturreservat med toppar runt 1100 m ö h. Vedungsfjällens toppar ses inte från gården:

  • 5 km öster om gården finns Fonnfjället 1096 m.ö.h. och 8 km Sömlinghågna 1195 m.ö.h. Norr därom Lofsdalen.
  • 10 km söderut: Stor-Uckuvålen 1082 m.ö.h.

Läs reportage om fjälltopparna Fonnfjället, Sömlinghågna och Stor-Uckuvålen.

Förslag på vandring och skidturer hittar du i menyns ¨Sommar¨ och ¨Vinter¨.

Lantmäteriets Fjällkarta. Klicka på kartan för att komma till webbkartan.

”The Vedung mountains, this was the high light of the walking experience.”

~ Micheil van der Hoeven, Netherlands

Städjan-Nipfjällets naturreservat i väster och Vedungsfjällens naturreservat i öst.

Sömlinghågna

Karta för fjällvandring

FJÄLLKARTAN ger dig aktuell och tillförlitlig fjällinformation om exempelvis leder, stugor och hjälptelefoner. Den finns i två olika skalor och täckningsområden:

Köp den tryckta Fjällkartan på Kartbutiken. Se t.ex. W52 Idre (täcker Städjan-Nipfjället) och Z60 Lofsdalen (täcker Vedungsfjällen). Skala 1:50 000

Foto: Från gården kan man glimta Storfjätan och ladan ca 200 m bort.