Sommar

Vandring, fiske & bär

Upplev den orörda naturen på en av Dalarnas vackra vandringsleder – Vedungsfjällens naturreservat och Städjan-Nipfjället närmast. Njut av tystnaden på fjället och skapa ditt eget sommarminne. Här ger vi tips om olika vandringsmöjligheter för norra Dalarna, Härjedalen och gränslandet mellan Norge och Sverige.

Foto ovan: Nipfjället med vy mot Städjan, fågelvägen ca 18 km sydväst om fjällgården, med bil ca 40 km + promenad 1 km.

Fjällvandring i närliggande naturreservat & nationalparker

Läs Fjällsäkerhetsrådets info om märkning av leder och tips för en säker fjällvandring.

FJÄLLKARTAN ger tillförlitlig fjällinformation om leder, stugor och hjälptelefoner. Den finns som tryckt karta och som digital kartbild på webben (om du inte ser kartan: klicka på länken och därefter ¨Karta¨). Vi rekommenderar den tryckta kartan i skala 1:50 000 vid vandring då den är mer detaljerad.

VEDUNGSFJÄLLENS NATURRESERVAT

”The Vedungfjället just above the cabin or from Storfjäten was the place we liked so much!”

~ Benny & Uta Schneider, Tyskland

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vedungsfjällens naturreservat börjar 5 km öster om Häggberget och fjällgården. Det är en dold pärla med sina vackra runda toppar, några över 1100 meter över havet. Här finns Dalarnas näst högsta fjälltopp, Sömlingshågna.

Fjällkartan visar leder och stugor (om du inte ser kartan: klicka på länken och därefter ¨Karta¨).

Närmast omgivande fjälltoppar (ses inte från fjällgården): Öster om fjällgården (5 km) finns närmast Fonnfjället 1096 m.ö.h. och (9 km) Sömlinghågna 1195 m.ö.h, näst högsta topp i Dalarna. Norr därom finns Lofsdalen. I söder finns Stor-Uckuvålen 1082 m.ö.h (10 km från fjällgården).

Läs mer: DT om Fonnfjället, Sömlinghågna och Stor-Uckuvålen.

Läs mer om Vedungsfjällens naturreservat: Länstyrelsens info

Fyra utgångspunkter för vandring i Vedungsfjällens naturreservat.

👣 Storfjäten, 7 km från fjällgården.

👣 Häggbergsvallen, 3,5 km från gården.

👣 Västvallen i Lofsdalen, 50 km från gården.

👣 Fröbergsvallen, 80 km från gården.


”We found a lot of hjortron above the Kölstugan.”

~ Citat från gästboken


Vandra från Storfjäten till Kölstugan och Sömlingshågna

Sömlingshågnas fot.

👣 Utgångspunkt Storfjäten. 7 km söder om fjällgården. Vägkarta.

Vandringsled: Från Storfjäten utgår flera rösade leder upp på fjället. Den s.k. Lofsdalsleden från Storfjäten följer både spång och stig österut upp mot Fonnfjället. Man når trädgränsen på dryg halvtimme. Där kan du gå fritt i lättgången terräng eller följa någon av lederna.

Uppe på kalfjället finns flera vackra fjäll att vandra på:

Du kan t.ex. gå till Kölstugan (9 km nordost om Storfjäten) mellan Fonnfjället och Sömlinghågna.

Du kan att gå nordost mot Häggingfjället (vacker vy mot Sömlingshågna därifrån) och fram till foten av det branta Sömlingshågna (ca 9 km från Storfjäten). På avstånd ser fjället ut som en upp-och-nedvänd båt med kölen i vädret. Raststuga och fina tältplatser finns runt Hågntjärn vid bergets fot. Leta dig en väg upp i Sömlingshågnas rasbranter, möjligt från nordsidan, och du står snart på toppen 1196 meter över havet. I norr syns Lofsdalen och Lofssjön. I nordost reser sig Sånfjället. En klar dag kan du med kikare urskilja Sylarna i nordväst.

Vandra från Häggbergsvallen, Västvallen, Fröbergsvallen

I Vedungsfjällens naturreservat finns uppåt 400 år gamla tallar.

👣 Utgångspunkt Häggbergsvallen (gammal fäbod) 3,5 km öster om fjällgården. Vägkarta.

Vandringsled saknas: Från vändplanen utgick förr en liten gammal vandringsled - den saknar idag markering och är osynlig. Leden gick genom gamla betesvallar i vacker naturskog och på myrar upp mot fjället. Karta och kompass är bra att ha då det är helt oledat.

👣 Utgångspunkt Västvallen i Lofsdalen. 50 km nordost om fjällgården. Vägkarta.

Om du tänker ta dig hela vägen upp på Sömlingshågna så kan leden från Västvallen vara smidigast att utgå från. Berget bestigs nämligen enklast från nordsidan.

👣 Utgångspunkt Fröbergsvallen. 80 km söder om fjällgården.

Vandringssträcka: Gå österut efter Svartåsen till de vackra Yxingåfallen. Ån rinner fram i en ravin och på en sträcka av 300 m faller vattnet ca 40 meter och bildar flera vackra fall i fyra trappor.

Läs mer: DT om Yxingåfallen

GRÄNSLANDET mellan Sverige och Norge är ett stort skyddat naturområde på mer än 2000 km². Här finns uråldriga träd, märklig blockterräng, sällsynta djur och växter.

Läs mer: Länstyrelsens info

Länstyrelsens karta (pdf) över Gränslandet

Nedan följer tips på 4 av GRÄNSLANDETS 9 skyddade områden: Städjan-Nipfjället, Långfjället, Töfsingdalen och Femundmarka.

STÄDJAN - NIPFJÄLLETS NATURRESERVAT

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Städjan-Nipfjällets naturreservat börjar ca 5 km sydväst om fjällgården. Området och dess leder syns närmare om du klickar på nr 9Länstyrelsens karta. Reservatet utgör ett av de mest lättillgängliga i Gränslandet. Här kan du uppleva vackra gammelskogar och glittrande sjöar. Städjan och Nipfjället är två välkända fjäll och utgör vardera fina dagsturer. Inom reservatet, som innefattar fjälltopparna Städjan 1131 m.ö.h, Nipfjället 1192 m.ö.h. samt Fjätervålen 1002 m.ö.h. finns flera markerade leder på ovan nämnda karta. Kryssmarkerade leder mellan Städjan och Nipfjället (och motionsspår runt Idre Fjäll) syns även på Idre Fjälls spår- och ledkarta. Nära Idre Fjäll finns två populära utgångspunkter för att gå på tur mot Städjan och Nipfjället (mer info nedan).

Fjällkartan visar leder och stugor.

Läs mer: Länstyrelsens info

Vandra till Städjan

Utsikt från Lillnipen mot Städjan i Söder.

👣 Utgångspunkt Grängesåsvallen. 30 km sydväst om fjällgården.

Vandringsled: Från parkeringen är det 3 km promenad på kryssmarkerad led fram till foten och därefter kan man följa den branta stigen upp till toppen.

Vägbeskrivning: Kör från fjällgården i riktning mot Fjätervålen. Passera Fjätervålens skidanläggning och kör 10 km. Sväng höger vid skylt mot Gränjesåsvallen och kör 7 km. Det är skyltat för parkering. Vägkarta.

Webbkamera Städjan

Vandra på Nipfjället, Molnet/Mulen

Utsikt från Nipfjällets norrsida

👣 Utgångspunkt Nipfjällets övre parkering. 40 km sydväst om fjällgården.

Vandringsled: Från Nipfjällets övre parkering är det ca 3 km bitvis stenig och mer svårorienterad vandring till Nipfjällets topp Molnet/Mulen 1191 m.

Vägbeskrivning: Fortsätt förbi Städjans parkering ca 2,5 km. Sväng höger mot Nipfjället. Kör förbi Nipstugan upp till Nipfjällets parkering där vägen slutar. Stanna gärna till på vägen upp vid skylten Trollvägen, frikoppla och upptäck att bilen inte rullar åt det håll du tror. Vägen - känd magnetisk kulle. Vägkarta.

Vandra på Nipfjället, Lillnipen

Utsikt från Lillnipen mot Gammelsätertjärnen nedanför.

👣 Utgångspunkt Nipfjällets övre parkering. 40 km sydväst om fjällgården. Trollvägen på 1003 meters höjd över havet är Sveriges högst belägna enskilda väg.

Vandringsled: Från Nipfjällets övre parkering är det 800 m enkel promenad upp till Lillnipen 1100 m.ö.h. Vacker utsikt väntar dig.

Läs mer: Topptur Städjan, Lillnipen & Molnet

Läs mer: Vandringstips av Jonas Gardsiö

Harundsjön - vandring, fiske & bär

Nipfjället på andra sidan sjön.

Harundsjön, även kallad Stenåssjön, finns 20 km väster om fjällgården.

Länsstyrelsens karta

Fjällkartan

Det är ett vackert ställe där man kan fiska sik, abborre och öring. Fiskekort krävs. En minimal sandstrand finns beroende på vattennivå, garanterat svalt. Här kan du även hitta bär.

Vägbeskrivning: Kör tillbaka mot Lillfjäten. I Lillfjäten sväng höger på väg 311 (norrut, mot Tännes). Kör ca 4 km. Sväng vänster vid skylt Stenåssjön (kallas Harundsjön på kartor), grusväg. Kör till vägs ände, ca 5 km. Vägkarta

Vandra från Harundsjön till Nipfjället

Liten tjärn ca 1 km söder om Stenåssjön mot Nipfjället.

Varmt tips: Vandra mot Ulandsstugan-Nipfjället från Harundsjön 20 km norr om fjällgården - fint om du vill vara ensam.

👣 Utgångspunkt: Se markerad led strax innan Harundsjön på vänster sida av bilvägen.

Vandringsled: Ca 5 km till Nipfjället. Gå mot Ulandsstugan.

Vägbeskrivning: Strax innan Harundsjön ses en liten vandringskylt vänster sida av vägen. Vägkarta

Vandra från Harundsjön till Lofjätåsens fäbod

Nipfjället i bakgrunden

Lofjätåsens fäbod, ca 20 km väster om gården i väglöst land nordost om Harundsjön. På fäboden hålls ibland sommartid kor och getter, då tillverkas gubbost, dravle mm.

👣 Utgångspunkt: Se markerad led strax innan Harundsjön på höger sida av vägen.

Vandringsled: 2 km upp till fäboden. Stigen går över myr, gles tallhed och granmo i storslagen natur. Vallen öppnar sig som en glänta i skogen. Går man upp till väster om vallen ses fjällen i både Härjedalen och Dalarna. Urgammal fäbodtradition: På vägen upp, lägg en sten vid offerkastet och ta gärna en paus vid Suptallen. Läs mer: Visit Dalarna

Vägbeskrivning: 1,5 km innan Harundsjön ses skylt Lofjätåsens fäbod. Vägkarta.

Vandra från fjällgården till Löskesvålen

Löskesjön

Löskesvålen och Löskessjön

Löskesvålen är berget du ser ca 3 km från fjällgården. Den nordvästra sidan tillhör Städjan-Nipfjällets naturreservat. Man kan gå upp på toppen och vidare på baksidan ned mot Löskessjön. Håll utkik efter de högresta torrakorna som står likt dansande statyer. Här reser sig spetsiga granar och döda träd vilar på marken där de en gång fallit - det är vackert. Här finns varken leder eller stigar.

👣 Utgångspunkt: Från stugan eller vägen.

Håll utkik i skogen!

Har du tur får du se de vackert rostfärgade och orädda lavskrikorna. Se lavskrikor matas ur hand av biologen & P1:s sommarpratare Sebastian Kirppu, som gästat fjällgården.

LÅNGFJÄLLETS NATURRESERVAT

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Långfjällets naturreservat börjar ca 60 km nordväst från gården och är ett vidsträckt område. Det tillhör Gränslandet och erbjuder upplevelser för alla smaker. Området och dess leder syns närmare om du klickar på nr 8 Länstyrelsens karta.

Läs mer: Länstyrelsens info

Vandra Linnéstigen eller till Silverfallet

Isak, Maria & Ludvig. Fosksjön och norra foten av Storvätteshågna.

👣 Utgångspunkt: De flesta vandrare startar från Grövelsjöns fjällstation, 85 km nordost om gården, ett populärt ställe att utgå ifrån. Vägkarta

Vandringsled: Här finns lättillgängliga runda fjäll, ett stort antal leder, allt ifrån dagsturer med lättgångna korta leder på några kilometer, som Linnéstigen eller turen till Silverfallet och längre turer som t ex till Dalarnas högsta fjäll Storvätteshågna 1204.

Läs mer: www.grovelsjon.com

Vandra till Dalarnas högsta berg Storvätteshågna

Fosksjön nere i Dalen.

👣 Utgångspunkt: Fin vandring på vältrampade stigar från Grövelsjön eller Lövåsen om man vill.

Vandringsled: Turen bjuder på öppna fjällvidder och fina vyer över Grövelsjöfjällen. Somliga gör turen som en dagstur (ca 9+9 km), medan andra tältar vid foten av Storvätteshågna intill övre Fosksjön, en liten fjällsjö som inbjuder till ett dopp en varm sommardag. Stigningen från sjön vid bergets fot följer sommarleden upp till toppen, ca 3 km. Innan du når toppen passeras Santesontjärnen. Toppen: 1204 m.ö.h.

Läs mer: Dalarnas Tidningar

👣 Du kan även följa södra kungsleden över Långfjället och vidare mot Härjedalen och Rogens naturreservat.

👣 Den som vill ha större topografiska utmaningar kan vandra västerut in i Norge i Femundmarkas nationalpark (se nedan).

FEMUNDMARKAS NATIONALPARK

Femundmarkas nationalpark börjar ca 90 km nordväst om fjällgården och tillhör Gränslandet. Området och dess leder syns närmare om du klickar på nr 2Länstyrelsens karta.

Det är ett av de största sammanhängande orörda vildmarksområden i södra skandinavien. Här möter du lite mer dramatiska toppar jämfört svenska sidan.

👣 Utgångspunkt Elgå.

Vägbeskrivning: Kör t.ex. från Storsätern mot Elgå i Norge. Efter ca 5 km kan du parkera och göra fina turer i nordlig riktning.

Läs mer: Naturvårdsverkets info

Läs mer: Länstyrelsens info


TÖFSINGDALENS NATIONALPARK

Töfsingdalens nationalpark börjar 13 km nordost om Grövelsjön. Nationalparken ligger mitt i Långfjällets naturreservat och tillhör därför Gränslandet. Området och dess leder syns närmare om du klickar på nr 7Länstyrelsens karta.

Töfsingdalen är dalen som många vildmarksentusiaster uppskattar. Ödslig orörd urskog av tall, granar som kan mäta flera meter i omkrets och hav av gråa stenblock lämnade efter inlandsisen. Töfsingdalen är ett något mer svårtillgängligt område, vilket gör den särskilt intressant för djur-fågelintresserade. In i nationalparken tar man sig enbart till fots då det inte finns några vägar hit.

Läs mer: Naturvårdsverkets info

FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

Fulufjällets nationalpark börjar intill norska gränsen 70 km sydväst om fjällgården.

Här möter urskog öppna vidder. Det är ett nästintill orört naturområde och därför täcks marken här av tjocka vackra vita lavmattor. På Fulufjället kan du möta världens äldsta träd, en gran som är drygt 9500 år gammal. Här finns även Sveriges högsta vattenfall Njupeskär.

👣 Utgångspunkt: Naturum.

Vandringsled: Vandringsleden till fallet Njupeskär är 2,5 km grusad, spångad och lättgången. Längs Njupåns trolska dalgång möter du månghundraåriga granar.

Naturum kan du få vandringstips, delta i olika aktiviteter och guidade turer.

Läs mer: Naturvårdsverkets info

Mataffär, mountainbike, klättring, bad, ridning, golf, bowling mm.

Åke och mountainbike. Nipgubben vaktar Nipfjället.

IDRE

Mataffär är sommartid öppen i:

Vintertid är Fjätervålens mataffär öppen (16 km).

Idre har förutom fina fjäll även många andra aktiviteter att erbjuda.

Läs mer: www.idrefjall.se

LOFSDALEN

Lofsdalen ligger 50 km nordost om fjällgården.

Läs mer: www.lofsdalen.com

Fiske

”Vistelsen här var precis som fisket - KANON! Efter dagspass i älv och tjärn kunde vi avnjuta öring och regnbåge på grillen.”

~ Tommy Böckert, Norrköping


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

VATTENDRAGET STORFJÄTAN

Storfjätan skymtas från gården 200 m bort.

Fiske är möjligt med start 3 km söder/nedströms där Storfjätan vidgar sig som en liten avlång vacker sjö (bild). Här finns slogbod med grillplats och öppna ytor för flugfiske. Fiskekort ger möjlighet till strömmande fiske härifrån och några hundra meter uppströms/norrut (skyltat) samt nedströms/söderut ända ner till Särnasjön . Se Särna-Idre Fiskevårdsområde. Särna-Idre FVO.

Vägbeskrivning till fiske/grillplatsen, 3 km: Passera bron och följ vägen tillbaka mot Storfjäten-Fjätervålen ca 2 km. Tag första avtagsvägen till vänster ned mot älven. Vägkarta.

Läs mer genom att klicka på pil till höger.

Där Storfjätan och Lillfjätan möts nedströms bildas Fjätälven, även det känt för sitt goda fiske med harr och öring. Fiskekort/fiskekarta för Särna-Idre FVO kan köpas på nätet, i Särna eller Idre.

Storfjätan norr om gården: KFO:s fiskekort möjliggör fiske uppströms med start från Sörvattnet/Kölosen och vidare norrut. Fiskekort Sörvattnets KFO. För mer info: ring Ture Söderkvist 0680-42012.

Fler fisketips från Jonas Gardsiö

Hoppas den här sidan varit till hjälp. Se senaste foton & gilla Älvgläntans Fjällgård på Facebook.